- Ισχύουν μέχρι 31 Μαΐου 2018

- Στις τιμές εμπεριέχεται ο Φ.Π.Α.