- Ισχύουν μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2018

- Στις τιμές εμπεριέχεται ο Φ.Π.Α.

 

 

- Ισχύουν μέχρι 6 Οκτωβρίου 2018 και έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων

- Στις τιμές εμπεριέχεται ο Φ.Π.Α.