- Ισχύουν μέχρι 31 Αυγούστου 2019

- Στις τιμές εμπεριέχεται ο Φ.Π.Α.